แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

- แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง (2561-2565)

- โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- บัญชีครุภัณฑ์

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

- การติดตามและประเมินผล

- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

- ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อมูลพื้นฐานตำบลวังทรายคำ

- ผลการติดตาม / ประเมินผล

- แผนพัฒนาเพิ่มเติม (2561-2565)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศติดตามแผน

- ติดตามแผน

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833643 | Fax 054-833663
E-mail www.wangsaikam@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น