มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนการประเมินความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2565

- รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

- คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางจัดการข้อร้องเรียน

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
เลขที่ 203 หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833643 | Fax 054-833643
E-mail saraban_06520708@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น