ประวัติ อบต.
 
 
ประวัติ อบต.

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ  :

    ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  เป็นสภาตำบลที่แยกมาจากตำบลวังใต้เมื่อปี พ.ศ. 2537   ตำบลวังทรายคำอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอวังเหนือ  ไปทางทิศใต้  ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  32.97  ตารางกิโลเมตร  หรือ 20,606  ไร่   มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม   มีแม่น้ำวัง   และแม่น้ำแสด   และมีเขาเล็กน้อยทางทิศตะวันออกลงมาทิศตะวันตก   ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย   ปี พ.ศ. 2537    ได้ก่อตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ   โดยมี  จำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านทุ่งฮี  หมู่ที่ บ้านดง  หมู่ที่ 2   บ้านปงวัง  หมู่ที่ 3   บ้านก่อ  หมู่ที่ 4   บ้านป่าสัก  และบ้านทุ่งห้า   ต่อมาได้แยกบ้านก่อออกมาเป็น  2  หมู่บ้าน    คือ  บ้านต้นฮ่าง  หมู่ที่ และบ้านป่าฝาง  หมู่ที่ 5    บ้านก่อ  หมู่ที่ 6     โดยมี  นายชัด   วางท่า   เป็นประธานสภาฝ่ายบริหารของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ     ต่อมาวันที่ 29  ธันวาคม  2549  ได้มีประกาศจังหวัดลำปางให้บ้านทุ่งฮี  หมู่ที่  1  แยกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหม่อีก หมู่บ้าน    ชื่อหมู่บ้านทุ่งพัฒนา  โดยตั้งเป็น  หมู่ที่ 9   ต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ  (ขนาดเล็ก)  และได้ปรับขนาดชั้นองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำจากเดิม  ขนาดเล็ก  เป็น  ขนาดกลาง   เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง  ลงวันที่ พฤศจิกายน 2546    ตั้งแต่วันที่ 18  พฤษภาคม  2550  เป็นต้นไป  และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำได้ประกาศ เรื่อง ปรับขนาดลำดับชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ (ขนาดกลาง)  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม  2550  เป็น  ต้นมา 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
เลขที่ 203 หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833643 | Fax 054-833643
E-mail saraban_06520708@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น